Garantiordning

Vort medlemskab af Danske anlægsgartnere sikrer dig professionel rådgivning og udførelse af opgaver, da kun kvalificerede fagfolk opnår dette medlemskab.

Via vort medlemsskab har vi adgang til den nyeste viden om anlægsteknik, samt metoder til pasning af grønne områder.

Vore medarbejdere er sikret via overenskomst med pension mv.

Som kunder er I sikret via ordningen for ankenævn og garanti, hvilket betyder, at I er sikret både fagligt og økonomisk.

Som privat forbruger kan man rette henvendelse til Ankenævnet, hvis man er utilfreds med det udførte arbejde eller prisen. Ankenævnets afgørelser er bindende for medlemmerne.

Garantifondens midler anvendes i den udstrækning, anlægsgartner virksomheden ikke kan udføre nævnets kendelse.

 

Se mere på foreningens hjemmeside:

slide-5
slide-5
slide-4
slide-4
slide-3
slide-3
slide-2
slide-2